Pompy ciepła

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie zaprasza!

Najbliższy termin szkolenia: 25.03.2024 (trwa nabór)

Zapisz się

nr akredytacj: OZE-A/09/00109/21

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu pomp ciepła (HP). Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie realizowane jest w oparciu o zatwierdzony przez UDT program szkolenia.

Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą na odległość tj. w postaci dwóch wideokonferencji. Część praktyczna realizowana będzie w akredytowanym poligonie OZE..

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

  • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania pomp ciepła.
  • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła,
  • Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych
  • Zasady doboru instalacji z pompami ciepła,
  • Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewanie i chłodzenia,
  • Czynności zwiazane z montażem instalacji pomp ciepła
  • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie pomp ciepła.

Proponowany plan szkolenia:

Pierwszy dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria: zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania pomp ciepła, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła, rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych, zasady doboru instalacji z pompami ciepła,

Drugi dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria: pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewanie i chłodzenia, czynności zwiazane z montażem instalacji pomp ciepła, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie pomp ciepła.

Trzeci dzień (szkolenie realizowane w akredytowanym przez UDT Ośrodku).

Praktyka: zasady doboru instalacji z pompami ciepła,czynności zwiazane z montażem instalacji pomp ciepła, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie pomp ciepła.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT. Nie pośredniczymy w ustalaniu terminów egzaminów.

CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE KONKURENCJI  ??

Nasza pracownia to urządzenia róznego typu. Do dyspozycji słuchaczy jest pompa monoblokowa powietrze - powietrze , pompa gruntowa z pokazowym wymiennikiem gruntowym poziomym, oraz pompa do CWU.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT  składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE w zakresie pomp ciepła. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

  • Miejsce szkolenia: Teoria: szkolenie zdalne praktyka: Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
  • Cena szkolenia: 1199 zł/osoba ( udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
  • Czas trwania szkolenia:  3 dni

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów

tel.: 792 691 335, 697 818 593, 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl

Zapisz się