BAZA DYDAKTYCZNA

Zakład Doskanalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie

Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy nowoczesną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę dydaktyczną. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnych salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Umiejętności praktyczne nasi słuchacze zdobywają na własnych poligonach specjalistycznych oraz pracowniach specjalistycznych.

W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Chorzowie posiadamy:

  • Nowoczesna spawalnia szkoleniowa, przystosowana do prowadzenia kursów we wszystkich ręcznych metodach spawania. Spawalnia wyposażona jest w 24 stanowiska spawalnicze oraz pomieszczenie przystosowane do przygotowywania próbek spawalniczych, wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia. Pracownia posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz niemieckiej jednostki notyfikowanej TUV SUD  – niezbędny do prowadzenia kursów i egzaminów spawalniczych.
    • Nowoczesny poligon instalacyjny – umożliwiający prowadzenie kursów w zakresie różnych specjalności instalacyjnych niezależnie od warunków atmosferycznych. W ramach poligonu Ośrodek realizuje szkolenia z zakresu : monter instalacji sanitarnych, uprawnienia energetyczne, zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych, szkolenia lutowaczy. Ponadto w ramach poligonu realizowane są szkolenia  przygotowujące do egzaminów przed jednostką oceniającą, celem uzyskania Certyfikatu dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane zwane potocznie F-Gazy. Poligon wyposażony jest w zaplecze socjalne (szatnia, prysznice, pokój socjalny).

  • Poligon OZE – akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie w ramach którego prowadzone są szkolenia z zakresu fotowoltaiki.
 

  • Plac manewrowy i wózki jezdniowe do praktycznej nauki dla operatorów wózków jezdniowych
       

Pracownie specjalistyczne:

  • Pracownia szkolenia motorowego – do prowadzenia szkolenia teoretycznego/praktycznego kandydatów na kierowców oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”.

 
  • Pracownia krawieckaumożliwiająca prowadzenie kursów kroju i szycia.

  • Pracownia informatyczna  pracownia komputerowa, przystosowana do prowadzenia kursów informatycznych i kursów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.