Kosztorysowanie robót budowlanych 22.05.2023

1.12.2022

Kurs w formie stacjonarnej

Wymagania od kandydata: Co najmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Celem kursu jest:  Zdobycie wiedzy  i umiejętności  samodzielnego tworzenia kosztorysów budowlanych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do tworzenia kosztorysów.

Tematyka zajęć:

1.Proces inwestycyjny - (teoria)
2. Zlecenie robót budowlanych - (teoria)
3.Podstawowe zasady przedmiarowania i obmiarowania robót – (teoria)
4.Normy kosztorysowe- (teoria)
5.Kalkulacja kosztorysowa- (teoria)
6.Kosztorys – (praktyka)
7.Wspomaganie komputerowe kosztorysowania - (praktyka)
8.Umowy o wykonanie robót budowlanych- (praktyka)
9.Informacje uzupełniające, interpretacje- (praktyka )

Czas trwania: 40 godz.

Koszt kursu: 1000 zł

 

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy;

Centrum Kształcenia Zawodowego wChorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14,
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl