Instalator systemów fotowoltaicznych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie zaprasza!

Najbliższy termin szkolenia: 08.04.2024

Zapisz się

nr akredytacj: OZE-A/09/00081/20

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie realizowane jest w oparciu o zatwierdzony przez UDT program szkolenia.

Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą na odległość tj. w postaci dwóch wideokonferencji. Część praktyczna realizowana będzie w akredytowanym poligonie OZE.

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

 • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Proponowany plan szkolenia:

Pierwszy dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria: Zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych,  podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaiczanych. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych

Drugi dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria:  Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Praktyka: zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaicznych.

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.

Trzeci dzień (szkolenie realizowane w akredytowanym przez UDT Ośrodku).

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT. Nie pośredniczymy w ustalaniu terminów egzaminów.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT  składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

 • Miejsce szkolenia: Teoria: szkolenie zdalne praktyka: Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
 • Cena szkolenia:1199zł/osoba ( udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
 • Czas trwania szkolenia: 3 dni

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów

tel.: 792 691 335, 697 818 593, 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl

Zapisz się

UWAGA:

Osoby wykonujące prace przy instalacjach i urządzeniach fotowoltaicznych oprócz licencji instalatora nadanej przez Urząd Dozoru Technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie G1-E/D. Dla sób, które nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego lub są zainteresowane rozszerzeniem już posiadanych uprawnień w ww. zakresie oferujemy:

 • kurs "Obsługa i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych".
 • seminarium przygotowujace do rozszerzenia uprawnień elektroenergetycznych.

Bezposrednio po zakończonym kursie lub seminarium, na miejscu przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyny przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ Katowice