Oferta kursowa - chorzow

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów - o masie do 5 kg

Sposób zakończenia kursu:
egzamin wewnętrzny oraz wydania świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym VLOS
Kurs jest zestawieniem wykładów i zajęć praktycznych, przygotowujących kursanta do egzaminu wewnętrznego na operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym VLOS. Świadectwo jest niezbędne do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz lotów FPV przy użyciu BSP o masie startowej nieprzekraczającej 5kg.
- warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 13 rok życia – osoby do 13 do18 lat – konieczna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
- osoby poniżej 16 roku życia odbywają kurs w obecności rodziców lub prawnych opiekunów
- nie jest wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie (wystarczy oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych dronem)

Cena kursu na zawiera kosztu wydanie świadectwa kwalifikacji.
20 950 zł TRWA NABÓR
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów - o masie do 25 kg

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin teoretyczny i praktyczny przed Komisją Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Kurs operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS (w zasięgu wzroku) o masie startowej do 25 kg. używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe
Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.
Świadectwo jest niezbędne do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego przy użyciu BSP o masie startowej do 25kg.
Do kursu przystąpić może osoba która:
- warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 13 rok życia – osoby do 13 do18 lat – konieczna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
- osoby poniżej 16 roku życia odbywają kurs w obecności rodziców lub prawnych opiekunów
- wymagane ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy IV lub wyższej

Kurs obejmuje 19 godzin zajęć, w tym 9 godziny zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego (na osobę).

Cena kursu nie zawiera kosztu badań oraz opłaty za egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) i wydanie świadectwa kwalifikacji.
19 950 zł TRWA NABÓR
Profesjonalna obsługa klienta

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Podstawowym celem kursu jest wytworzenie wsród jego uczestników nawyków profesjonalnej obsługi klientów. Uczestnicy nauczą się m.in.: zasad nawiązywania kontaktów; badania potrzeb klienta; radzenia sobie z zastrzeżeniami; zamykania sprzedaży oraz zasad utrzymywania kontaktów z klientami po sprzedaży. 60 650 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych oraz zapoznanie z zasadami tworzenia i edycji rysunków przestrzennych w programie AutoCAD. 40 800 zł TRWA NABÓR
Transport drogowy taksówką

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin
Przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego dla przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i kierowcy przez niego zatrudnionego.

UWAGA:
Obecnie ww. egzamin obowiązuje w mieście Katowice.
12 400 zł TRWA NABÓR
Technolog robót wykończeniowych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, w tym podstaw: technologii stosowanych w budownictwie; materiałoznawstwa; rysunku technicznego; maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego; bhp na placu budowy; kalkulacji robót budowlanych; prac z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; montażu sufitów podwieszanych; prac instalacyjnych, tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, tapeciarskich, a także przepisów prawnych związanych z budownictwem. 70 1 200 zł TRWA NABÓR
Wulkanizator

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dot. m.in.: budowy i rodzajów opon oraz dętek; prawidłowego oznakowania opon i obręczy (tarczy koła); właściwego doboru opon do konkretnego modelu samochodu; a także montażu i demontażu opon oraz dętek. 45 1 000 zł TRWA NABÓR
Zarządzanie sprzedażą

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Kompleksowa prezentacja narzędzi zarządzania sprzedażą, zrozumienie istoty zarządzania sprzedażą oraz całego procesu sprzedaży. Słuchacze nabędą umiejętność przygotowania optymalnych planów sprzedaży, analizowania efektywności sprzedawców, dostosowania różnych narzędzi oddziaływania na sprzedwców. 10 250 zł TRWA NABÓR
Zbrojarz

Sposób zakończenia kursu:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zbrojarskich, w tym dotyczących: technologii prac zbrojarskich, łączenia oraz montażu zbrojenia, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego, zasad bhp w zawodzie zbrojarza. 120 1 300 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego
w placówkach oświatowo-wychowawczych. Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
6 180 zł TRWA NABÓR