Certyfikat dla personelu F-gazy

Szkolenie realizowane w sposób zdalny (webex)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał akredytację Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed jednostką oceniającą, celem uzyskania Certyfikatu dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelnosci układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni „Certyfikat dla personelu”.

 W ramach szkolenia oferujemy:

  • intensywny 3-dniowy kurs teoretyczny (dwie wideokonferencje od 16:00 do 19:00) oraz praktyczny (szkolenie praktyczne prowadzone w akredytowanym przez UDT ośrodku) przygotowujący do egzaminu
  • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
  • wyposażoną pracownię do zajęć praktycznych oraz  sale szkoleniowe
  • materiały i pomoce dydaktyczne

Czas trwania: 16 godzin (trzy dni)

Cena kurs: 1290 zł / osoba (cena kursu wraz z egzaminem w naszym ośrodku)

Szczegółowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.:  697-818-593
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.chorzow.zdz.pl

 

Zapisy online:

ZAPISZ SIĘ