Instalator systemów fotowoltaicznych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie zaprasza!

Najbliższy termin szkolenia: 12.03.2020

nr akredytacj: OZE-A/09/00081/20

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy.

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

 • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Proponowany plan szkolenia:

Pierwszy dzień

Rejestracja uczestników szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych

Teoria: Zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych,  podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaiczanych. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych

Drugi dzień

Teoria:  Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Praktyka: zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaicznych.

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.

Trzeci dzień

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT będzie się składał z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

 • Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hajducka 21, Chorzów 41-500
 • Cena szkolenia: 1000 zł/osoba ( udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy)
 • Czas trwania szkolenia:3 dni

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów

tel.: 792 691 335 lub 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl

UWAGA:

Osoby wykonujące prace przy instalacjach i urządzeniach fotowoltaicznych oprócz licencji instalatora nadanej przez Urząd Dozoru Technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie G1-E/D. Dla sób, które nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego lub są zainteresowane rozszerzeniem już posiadanych uprawnień w ww. zakresie oferujemy:

 • kurs "Obsługa i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych".
 • seminarium przygotowujace do rozszerzenia uprawnień elektroenergetycznych.

Bezposrednio po zakończonym kursie lub seminarium, na miejscu przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyny przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ Katowice