Kosztorysowanie robót budowlanych - 17 września 2020

16.03.2020

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym.

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkich podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych.

ilość godzin: 60 h

koszt: 850 zł

Zapisać można się w:

Centrum Kształcenia Zawodowego
Chorzów, ul. Hajducka 21
nr tel: 32 241 25 14
nr. kom.: 697 818 593