Weryfikacja uprawnień G1, G2, G3 - seminarium przygotowujące do egzaminu

18.12.2020

Zapraszamy na weryfikację uprawnień G1,G2 i G3

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną URE w całości on-line za pomocą platformy Webex

 

EGZAMIN ENERGETYCZNY 15.01.2021 - przedłużenie uprawnień G-1E, G-1D, G-2E, G2D, G3E, G3D

Koszt seminarium przygotowującego do odnowienia uprawnień: 300 zł

Każdy dodatkowy egzamin: 280 zł

 

Informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie

ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14, 697-818-593
e-mail:
chorzow@zdz.katowice.pl

www: www.kursy.chorzow.zdz.pl