Egzamin energetyczny G1, G2, G3 - trwa nabór

16.03.2020

 

EGZAMIN ENERGETYCZNY - przedłużenie uprawnień G-1E, G-1D, G-2E, G-2D, G-3E, G-3D

 

Informacje i zapisy: 

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum  Kształcenia Zawodowego w Chorzowie

 41-500 Chorzów,  ul. Hajducka 21,

 tel.: 32 241-25-14