TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

12.03.2020

 

Kurs dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Uchwałą nr XLIV/834/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r.

wprowadzono obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną potwierdzającym znajomość topografii miasta Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego dla przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Chorzowa.

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i kierowcy przez niego zatrudnionego.

Program szkolenia obejmuje  10 godz. w tym:

  1. Zagadnienia z topografii Chorzowa określone w § 4 pkt. 1-3 uchwały – 7 godz.
  2. Przepisy prawa miejscowego określone w  § 4 pkt.4 uchwały: -3 godz.

         a)     przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie  osób i bagażu  taksówkami

         b)    strefy cen (stawki taryfowe)

 

Cena : 400,00 zł brutto

Zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel. 32 2412-514 lub kom. 697-818-593
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl