Kursy instalatorów fotowoltaiki Akredytacja UDT-
08.11.2018

5.11.2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał tytuł akredytowanego organizatora szkoleń instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych i z dniem 12.01.2015r. został wpisany przez Urząd Dozoru Technicznego na listę akredytowanych organizatorów szkoleń pod numerem OZE-A/09/00015/15.

W ośrodku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chorzowie będą odbywać się 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy.

Szkolenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym  i odbywać się będą w Chorzowie

ul. Hajduckiej 21

 

Zakres szkoleń będzie obejmować m.in.:                                

  1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
  2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
  3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych 
  4. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
  5. Wydajność systemów fotowoltaicznych
  6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

 

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie 41-500 Chorzów ul. Hajducka 21

 

Istnieje możliwość zakwaterowania.

Cena obejmuje:  udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy.

 

 

 

Proponowany plan szkolenia:

Pierwszy dzień

  Rejestracja uczestników szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych

 Teoria: zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych,  podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaiczanych.

 Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych

Drugi dzień

 Teoria:  Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Praktyka: zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaicznych.

  Praktyka: montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.

Trzeci dzień

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

 

Praktyka: Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin będzie się składał z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania Certyfikatu Instalatora z zakresu OZE dostępne są na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu można wysłać mailem  na adres: chorzow@zdz.katowice.pl

 podając dane do kontaktu oraz nazwę firmy i wykaz osób skierowanych na szkolenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać również telefonicznie 32-241-25-14 

 

UWAGA:

Osoby wykonujące prace przy instalacjach i urządzeniach fotowoltaicznych oprócz licencji instalatora nadanej przez Urząd Dozoru Technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie G1-E/D. Dla sób, które nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego lub są zainteresowane rozszerzeniem już posiadanych uprawnień w ww. zakresie oferujemy:

- kurs "Obsługa i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych".

- seminarium przygotowujace do rozszerzenia uprawnień elektroenergetycznych.

Bezposrednio po zakończonym kursie lub seminarium, na miejscu przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyny przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ Katowice