Kurs "Wulkanizator"

12.03.2020

Kurs: "Wulkanizator"

Cel: Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dot. m.in.: budowy i rodzajów opon oraz dętek; prawidłowego oznakowania opon i obręczy (tarczy koła); właściwego doboru opon do konkretnego modelu samochodu; a także montażu i demontażu opon oraz dętek.

Cena kursu: 1000 zł/ osoba

Czas trwania kursu: 45 godziny

Data rozpoczęcia kursu: data rozpoczęcia kursu uzależniona jest od zebrania się minimum pięcioosobowej grupy kursantów

Dodakkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21 , 41- 500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.chorzow.zdz.pl