Kurs : Kierowca - operator wózków jezdniowych (widłowych)

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ( potocznie : wózków widłowych ) + WYMIANA BUTLI  LPG

Posiadamy Certyfikat byłego środka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (obecnie Akademia UDT Gliwice) nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, uprawniającego nas do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień w zakresie : Obsługa wózków jezdniowych, Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych, Obsługa wózków jezdniowych unoszących, Obsługa wózków jezdniowych naładownych, Bezpieczna wymiana butli.  

Kurs obejmuje 33 godziny zajęć teoretyczych i 10 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia kandydata na szkolenie :

a) ukończony 18 rok życia,

b) wykształcenie co najmniej podstawowe,

c) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych  z napędem silnikowym.

Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia i tematy :

1. Podział stosowanych wózków

2. Budowa wózków

3. Wiadomości z zakresu bhp

4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6. Wiadomości o dozorze technicznym

7. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych

Dodatkowo możliwośc uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego 

II WJO - uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych ( wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz wózków z wysięgnikiem )

   Szkolimy wózkiem podnośnikowym KOMATSU z zasilaniem benzynowym + LPG

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

   W cenie kursu : badania lekarskie, podręcznik operatora

   Zajęcia teoretyczne odbywają się raz  w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Godziny zajęć praktycznych - indywidualnie, w zależności od wolnego czasu kursanta -  do umówienia z instruktorami jazd.

   Istnieje możliwość płatności za kurs w nieoprocentowanych ratach.

   Zdobycie powyższych uprawnień pomoże Państwu znaleźć pracę w Polsce i za granicą w hurtowniach, marketach, magazynach, firmach spedycyjnych - słowem wszędzie tam, gdzie do transportu używa się wózków widłowych.

ROZPOCZĘCIE  KURSU :  

Każdy wtorek  godz. 16 : 00

 

MIEJSCE : CHORZÓW, ul. HAJDUCKA 21 

Wszelkie dodatkowe informacje : 602 874 456