Odnowienie uprawnień energetycznych

6.06.2018

Informujemy, że w dn. 29 maja  2018 r. o godz 16,00   odbędzie się w naszym ośrodku egzamin przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki z grupy  G1E ,G1D, G2E, G2D, G3E,G3D

Jeżeli upływa Państwu termin ważności uprawnień ( ważność 5 lat) i chcą Państwo przedłużyć ich ważność zapraszamy do naszego ośrodka na egzamin.

Koszt jednego egzaminu 210,00 zł (brutto)

 Grupa I –Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

        1). Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.

          2). Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.

          3). Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

          4). Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

          5). Urządzenia elektrotermiczne.

          6). Urządzenia do elektrolizy.

          7). Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

          8). Elektryczna sieć trakcyjna.

          9). Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

          10). Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje  

             automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji     

             (wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)*.

Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych  urządzeń energetycznych

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Grupa III - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. Turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.